Vytlačiť
Prečítané: 6248x

Výstava vín s ochutnávkou 2017 v Podhoranoch.

 

Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany Mechenice a Obec Podhorany usporiadali už 11.ročník výstavy vín spojený s ochutnávkou. Hoci minulý rok nebol z hľadiska vinohradníkov veľmi vydarený, napriek to mu sa pred tri  trojčlenné komisie dostalo k hodnoteniu 133 vzoriek vína. Pochvalu si zaslúži organizačný výbor aj registračná komisia za opäť vydarené podujatie, ktoré ocenila aj početná verejnosť z našej obce i okolia.

Odborné degustačné komisie ohodnotili vzorky a na základe ich záverov vyhlásili nasledovné výsledky :

Titul „šampióna“ získali v kategórii :

 

Titul „ najlepšie víno obce Podhorany“ získali v kategórii :

 

Najvyššie hodnotené víno

 

Najvyšší počet vystavovaných vzoriek / 7 /  :

Všetci ocenení obdržali okrem diplomov tiež prekrásne plakety. Samotní vystavovatelia a súťažiaci, ako aj laická verejnosť vysoko hodnotili organizačnú úroveň a tiež celkovú priateľskú atmosféru tohto vydareného podujatia .

Organizátori vyslovujú poďakovanie aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa táto už tradičná akcia znova vydarila.  Dúfame, že ešte vo väčšom počte sa stretneme aj v budúcom roku na 12. ročníku ochutnávky a oceňovania úrody a náročnej práce vinohradníkov z Podhorian i milých hostí z okolia.

Na záver si pripomeňme pravdivú myšlienku o zlatom moku :

„ Vo víne je všetko, bolesť, utrpenie aj radosť z víťazstva. Je v ňom aj muž aj žena a preto je veľkou pravdou, že víno je muníciou života.“

 

Dovidenia o rok , p r i a t e l i a !

Ing. T. Košťál