História pestovania hrozna siaha do obdobia niekoľko storočí dozadu až do stredoveku. V 18. storočí, za vlády Márie Terézie a neskôr aj jej syna Jozefa II, ktorí boli známi reformami a dekrétmi o pôde aj o vinohradoch, značne prispeli k tomu, že aj v našej obci sa začali zaoberať vinohradníctvom, nakoľko sa obyvatelia väčšou mierou zaoberali poľnohospodárstvom, pastierstvom a ťažbou dreva v okolitých lesoch. Pôvodné rozhodnutie vysadiť vinič na úpätí kopca južného svahu Hôrky v hone Čereške (Csereske) stroskotalo, lebo narazilo na neochotu majiteľov pôdy, kde sa hlavne pestovalo obilie. Tí, samozrejme, dali prednosť pestovaniu obilia. Logicky, veď to bolo ich živobytie, z toho žili. Škoda, lebo južná poloha mierneho svahu Hôrky bola by ideálna poloha na výsadbu viniča. Ešte sú aj doteraz pozostatky z tej doby, ako Babičov vinohrad (Babics szőlő) a Vinohradnícka cesta (Szőlő út). Ako druhá lokalita bola vybraná zalesnená severná strana Pliešky v hone Meckov vrch (Meczka hegy). Postupne vyklčovali stromy z celej plochy a vysadili vinič. A to už teraz jestvujúci až po sokolnícku stranu. Nakoľko Sokolničania časom nejavili záujem o vinohrad, znovu zarástol. Táto časť ešte stále zostala pomenovaná ako Bratislavská pivnica (Pozsony pince). V dávnych časoch sa tu nachádzala aj vojenská strelnica smerom na Gurgov (Gurgó). Koncom 19. storočia zaznamenali výskyt fyloxéry, ktorá celkom zničila vinohrady. Odolnosť proti fyloxére bolo možné získať iba štepením európskych odrôd na americké podpníky. Som nesmierne rád, že aspoň Mecheničania, naši predkovia a rodičia, v tejto podobe ako je dnes, nám to zachovali. Nemôžem povedať, že je to ideálna poloha na vinič. Ide o severnú stranu Zobora, kde je terén rovinatý od polovice, ktorá prechádza do južnej strany, ale prírodná scenéria je úchvatná, pekná a hlavne kľudná. Možno táto poloha naše vinohrady zachránila od kolektivizácie a likvidovania viníc komunistickým režimom v 60. rokoch minulého storočia, aké poznáme z okolitých dedín. Aj zlé bolo na niečo dobré. A preto naši vinohradníci sú radi, že majú aj to, čo majú a čo nám zanechali rodičia a predkovia. Obrábajú menšie plochy viníc a dorábajú víno pre vlastnú výrobu. Všetkým vinohradníkom, vinárom želám veľa zdaru, trpezlivosti v ich namáhavej a ťažkej práci, dlhé a pevné zdravie, radosť z odvedenej práce ako aj z dobrého vína pri pití na zdravie v kruhu dobrých priateľov.