Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Keď si už vyrúbal posledný strom, keď si už otrávil poslednú rieku a keď si už vylovil poslednú rybu , dôjdeš na to, že peniaze sa jesť nedajú. (Indiánske príslovie)

 

Dvadsiaty druhý marec je svetový deň vody. Voda je veľmi dôležitá tekutina pre človeka ako aj pre celú prírodu a celú planétu. Bez vody život neexistuje. 70 percent povrchu Zeme tvorí voda a z toho len necelé 3 percentá tvorí sladká voda v riekach, jazerách a v ľadovcoch. V dôsledku globálneho otepľovania aj toto malé percento sa znižuje veľmi rýchlo. Odborníci nás varujú a vyzývajú k šetreniu a chráneniu tejto vzácnej tekutiny, ktorá bude o 50 rokov stále viac vzácnejšia. V budúcnosti je možné, že vojenské konflikty nebudú kvôli rope, ale kvôli pitnej vode, ktorej nedostatkom trpia už milióny ľudí a denne aj veľa ľudí umiera, lebo nemajú prístup k vode alebo je zdravotne závadná, nehygienická. Slovensko je bohaté na zásoby vody, ale to neznamená, že nemusíme šetriť a chrániť tieto drahé zásoby pre nás a pre naše budúce generácie. Naša obec Podhorany, časť Mechenice, patrí k tým šťastným obciam, ktoré oplývajú k týmto bohatstvom. Máme obecný vodovod, ktorý je napájaný zo studne v našom katastri a táto voda sa dodáva aj do Nitry. Nehovoriac o ďalšej studni, ktorá dodáva vodu  pre obec Žirany a Vápenku. V obci skoro každý má svoju kopanú alebo vŕtanú studňu. I keď sa moc nevyužívajú kvôli už spomínanému obecnému vodovodu, ale v prípade potreby sa každý môže napojiť na svoj zdroj pitnej vody. Priamo v  obci pod kopcom Hôrka vyviera prameň Horná studňa (Felsőkút), ktorý je známy svojou výbornou vodou, a preto ho navštevujú ako miestni a aj ľudia z okolia. Ďalší taký zabudnutý prameň je Bartošov (Bartoskút), vyviera pod Gálovou horou (Gál érdő). Za mojich detských časov bol pekne prístupný, bohužiaľ teraz je zarastený kríkmi, čo obmedzuje prístup ako aj návštevnosť okolo  idúcich turistov. Tretí prameň je v lokalite Hunták – Polovčán, je síce menej výdatný ako voľakedy, ale pri prečistení a otvorení prameňa určite vody by pribudlo. Voľakedy v každej dedine bola obecná studňa, ktorá slúžila  na napájanie dobytka, ktoré sa vracali z paše. V Mecheniciach sme mali až 3 obecné studne. Jedna bola pred kostolom a teraz je čiastočne zasypaná, tá druhá dole nižšie sa bohužiaľ nevyužíva a je v  schátranom stave a s hrdzavou pumpou. Tá tretia, ktorá sa zrekonštruovala do pôvodnej podoby – vahadlová studňa, vďaka Spolku vinohradníkov a niektorých nadšencov slúži svojmu účelu a aj ako atrakcia pre návštevníkov, turistov, ktorí cez našu obec prechádzajú. Aj tieto tri studne vystihujú bohatstvo našej dediny, predvídavosť našich predkov, ktorí nám to tu po sebe všetko zanechali. Veď nie každá dedina má ako naša tri obecné studne a niektoré vôbec žiadne ani nemajú. Len bohužiaľ, my si to nevážime. Preto som aj v úvode tohto článku použil Indiánske príslovie ,ktoré to všetko vystihuje. Členovia Spolku  vinohradníkov a priateľov dobrého vína ako správni miestni lokálpatrioti, ktorí sa tu narodili a tu žijú, dianie a život v našej obci nie sú im ľahostajný. Svojou aktivitou už dokázali zrekonštruovať a obnoviť vahadlovú studňu a prameň Horná studňa (Felsőkút), postaviť rozhľadňu a Dom vinohradníkov a veľa ešte nemenovaných ďalších akcií, ktoré prispeli k  zviditeľneniu a skrášleniu obce. Tento rok máme v pláne zrekonštruovať druhú obecnú studňu ako aj aj studňu v areáli bývalej MŠ pri Dome vinohradníkov. Chceli by sme vyčistiť prameň Bartoškút a patrične upraviť okolie pre lepší prístup, čo turisti a  obyvatelia obce určite privítajú. 20. marca bolo bezplatné vyšetrenie prinesenej vzorky vody na dusičnany a dusitany. Celkovo som pozbieral 13 vzoriek vody, ktoré som v ten deň dal vyšetriť a s veľmi dobrými výsledkami. Nebudem sa tu teraz vyjadrovať k miestnym studniam, ale hlavne obecnej studni a prameňom v našom chotári. Najlepšie dopadol prameň 

Hunták: 10 mg / na l dusičnanov

Horná studňa: (Felsőkút) – 15 mg / na l

Bartoškút: 20 mg / na l

Váhadlová studňa: 15 mg/ na l

Maximálne je povolená hranica dusičnanov 50 mg/ na l vody. Kvalita našich vôd je veľmi dobrá, a preto je našou povinnosťou starať sa o ne a chrániť ako pre seba tak aj pre budúce generácie. To znamená šetriť pitnou vodou, nevypúšťať obsah žúmp do potokov, neznečisťovať odpadkami a nedovolenými skládkami prírodu a aby sme neboli ľahostajní   k nášmu okoliu a celému životnému prostrediu, v ktorom žijeme. Obrazne povedané hodiny na ekologickej časovanej bombe pomaly tikajú, záleží len na nás, aby sme ten čas čo najviac predĺžili.

Poslanec OZ Podhorany a

predseda Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína

Zoltán Fülöp