Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prečo?  Po mojich nekonečných urgenciách a naliehaní, že po dokončení rekonštrukcie prameňa treba odstrániť aj hrdzavú oceľovú trubku, ktorá už neslúži svojmu účelu. Predtým cez toto potrubie tiekla voda do KD, Jednoty, Pohostinstva a aj do niekoľkých súkromných domácností. Teraz keď sú už všetci napojení na obecný zdroj vody, nefunkčné vodovodné potrubie stále ležalo v žľabe s tečúcou pitnou vodou z prameňa. Po dohode so starostkou obce p. Bogyovou a zástupcom p. Weissom na zasadnutí obecného zastupiteľstva v interpelácii poslancov som navrhol termín, že 20.9.2015 t.j. v nedeľu od 13:00 do 15:00 hod. bude prameň uzavretý pre verejnosť a môžeme vykonať požadovanú prácu. Tak isto to bolo vyhlásené obecným rozhlasom a informačnou tabuľou pri prameni. V týždennom predstihu, aby sa občania mohli prispôsobiť. V stanovený deň pri prameni sme sa zišli skoro všetci tí, ktorých som oslovil. Museli sme natiahnuť el. kábel na osvetlenie a na rozrezanie potrubia. Práca spočívala v tom, že v tuneli kde je nízka svetelná výška a obmedzený pohyb, sa musela trubka v určitých dĺžkach rozrezať a povynášať von. Potom sa celá oceľová trubka z nehrdzavejúcej ocele, kde už voda vyteká von, vyčistila oceľovým kartáčom od rias. Tak ako niektorým vadí vodné koleso, ktoré som tam osadil kvôli návštevníkom prameňa a hlavne deťom, aby mali trochu radosti, tak by som chcel do budúcna osadiť lavicu pre čakajúcich a smetný kôš na drobný odpad. Smetný kôš tam síce bol, ale sa odstránil ,lebo sa plnil prázdnymi PET fľašami a nestačili sme ho vynášať. Dúfam, že sa to nebude opakovať, ak áno bolo by lepšie namontovať tam kameru. Taktiež je chybou, že pri projekte sa zabudlo na bezbariérový prístup pre starších ľudí s káričkami na vodu. Na poslednom obecnom zastupiteľstve, som navrhol sprejazdniť potok pod žel. mostom, spraviť jednosmerku, aby autá mohli plynule prichádzať a odchádzať bez zbytočného cúvania. Lepším riešením by bolo rozšíriť už existujúcu lávku cez koryto potoka, priložiť dva panely, spraviť most len pre osobné autá. Dúfam, že sa aj toho raz dočkáme.  Na záver ďakujem p. L. Bencovi za poskytnutie el. prúdu, ako aj všetkým, ktorí sa tejto aktivity zúčastnili. Menovite: R. Benc, G. Csicsay st., Z. Fülöp ml., V. Patrovič st., V. Patrovič ml., P. Škula, E. Weiss ml.

 

Zoltán Fülöp