Poloha od severozápadnej časti, kde začína les, je rovinatá. Postupne prechádza do mierneho stúpania. Cesta, ktorá vedie stredom vinohradov, rozdeľuje vinohrady na dve časti. Na druhej strane cesty terén prechádza do mierneho južného svahu, ktorý na konci prudko klesá až k lesnému porastu končiacemu veľkým výmoľom od dažďových vôd, nad ktorým vedie lesná cesta -  Tržná cesta (Vásárút). Na južnej slnečnej strane je priaznivejšia poloha na pestovanie hrozna, kde sa dosahuje i väčšia cukornatosť. Nevýhodou je, že je vystavená vtáctvu a zveri, čo samozrejme znižuje úrodu. Pôda je tu stredne ťažká hnedozem, uložená na vápencovom podloží. Klimatické podmienky sú skôr vhodné na pestovanie skorších a stredne skorých odrôd ako Irsay Oliver, Müller Thurgau, Veltlínske červené skoré a najpestovanejšou odrodou je Veltlínske zelené. Z novších odrôd prevažujú odrody burgunského typu, ako Ruland biely, šedý, Chardonnay a Sauvignon. Z červených je to Frankovka modrá, Svätovavrinecké červené a André. Časť pôvodných viníc je neobrobená. Blízka poloha mesta Nitry, je ideálna pre stavanie chát na rekreačné účely v našich vinohradoch. Nachádzajú tu pokoj od ruchu mesta, v lone krásnej prírody obkolesenej pohoriami. Profesionálne sa nevenuje obrábaniu vinohradov nikto. Napriek neustálemu poklesu plôch obrábaných vinohradov sa nájdu  i noví  a hlavne mladí vinohradníci, ktorí buď obrábajú už svoje  alebo na zanedbaných vinohradoch vysádzajú nový vinič, kde produkujú kvalitné vína  a reprezentujú našu mechenickú vinohradnícku oblasť na miestnych  i okolitých ochutnávkach vína.