Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

S vianočnými sviatkami je spojených mnoho symbolov a tradícií, ktoré nás uvádzajú do jedného z naj-krajších a najduchovnejších sviatkov roka. Jedným z ústredných symbolov Vianoc je betlehem s postavami Svätej rodiny a troch kráľov. Tak ako v minulom roku, aj tento rok sa ho rozhodla vytvoriť sku-pina vinohradníkov v zložení p. Dobiaš, Tulipán, Stanovič E. a p. Plutová. Na roz-diel od minuloročného betlehema, ktorý bol zo slamy, sa tento rok rozhodli urobiť jeho prepracovanejšiu verziu. Základ tvo-ril drevený domček (jeho variabilné využi-tie bude tak možné celoročne), v ktorom minuloročné postavy Svätej rodiny a zvie-rat doplnili aj o postavy troch kráľov.

Toto dielo bolo navyše doplnené o ďalší symbol Vianoc – nadrozmerný adventný veniec z čečiny ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných ne-dieľ. Adventný veniec spolu s betlehe-mom umocňoval vianočnú atmosféru dediny a okoloidúcim pripomínal blížiaci sa Štedrý deň.

Text a foto: Silvia Žigová